Kiếm tiền

Bước 1: Truy cập QaCapt, tại giao diện trang chủ QaCapt ấn vào “Kiếm tiền” trên thanh menu, chuyển hướng đến trang kiếm tiền của QaCapt.

Bước 2: Tại giao diện kiếm tiền có 100 NV mỗi ngày, (làm theo thứ tự từ NV1 đến NV100, hoàn thành hết 100NV có thể quay lại NV1 để kiếm tiền cùng QaCapt)

Bước 3: Ấn vào NV, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nhiệm vụ,

Nhiệm vụ thường là xem 15-30s video, sau khi hoàn tất xem video bạn sẽ thấy điểm sẽ được cộng bên góc trên cùng bên phải màn hình laptop.

Bạn lướt xuống cuối trang, bình luận bài viết sau đó ấn nút hoàn thành để xác nhận.

Bạn được chuyển đến trang Quảng cáo, lướt xuống dưới và ấn lưu điểm để lưu điểm đổi thưởng.

B3: Bạn được quay lại trang danh sách nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo nhu bước 2.

Chúc các bạn kiếm được nhiều điểm thưởng tại QaCapt.

(Lưu ý: Cần hoàn thành đúng như các bước được hướng dẫn ở trên, nếu các bạn làm sai, làm thiếu sẽ không được xác nhận điểm, tuy nhiên vẫn sẽ được cộng điểm tại một thời gian nhất đinh nhưng không được đổi điểm thưởng tại QaCapt )


DANH SÁCH NHIỆM VỤ

Chuyển lên trên